Loading...
by ejcon

Kongre Hakkında

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ve Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi birlikteliğiyle düzenlenen ilk Yıllık İktisat ve Toplum Kongresi‘ni duyurmaktan mutluluk duymaktayız. Kongre, 06 – 07 Aralık 2023 tarihinde TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde yapılacaktır. Kongre’nin amacı, farklı organizasyon, kurum ve kuruluşlardan uzmanları Türkiye’de bir araya getirerek Türkiye ve dünya ekonomisindeki son gelişmeler hakkında bilgi alışverişinde bulunulmasını sağlamaktır. Kongre, akademisyen, araştırmacı, yönetici, sanayiciler kadar lisansüstü öğrencileri de son araştırmalarını sunmaya ve katkı vermeye çağırmaktadır. Kongre’nin resmi dili İngilizce ve Türkçedir.

Kongre’yi düzenleyen bizler, dünya ve Türkiye’deki ekonomik gelişmelerin farklı kuramsal ve uygulamalı çalışmalar çerçevesinde, farklı perspektiflerden tartışılacak olmasının yanı sıra Türkiye ekonomisi özelinde çalışan saygın iktisatçıları bir araya getirecek bu buluşmanın büyük heyecanını yaşıyoruz.

 

Kongre Başlıkları

 • Ekonomik Büyüme ve Kalkınma

  • Makro İktisadi Politikalar
  • Türkiye Ekonomisi ve Makroekonomik Dengeler
  • Kriz ve Ekonomik Büyüme
  • Kalkınma Politikaları Yeniden
 • Para Politikası ve Finansal Gelişmeler

  • Türkiye’de Enflasyon
  • Enflasyon ve Para Politikası
  • Heterodoks İktisat Politikaları
  • 21. Yüzyıl Merkez Bankacılığı
  • Uluslararası Parasal Sistem
  • Küresel Borç Sorunu
 • İstihdam

  • İş Gücü Piyasasındaki Gelişmeler
  • Göç Sorunu ve Yabancı Emek İstihdamı
  • Sığınmacı Sorunu ve Göç Politikaları
 • Kamu Ekonomisi

  • Kentleşme ve Yerel Yönetimleri
  • Toplumsal Cinsiyet Sorunsalı
  • Kamu Ekonomisi, Yerel Yönetimler ve Sosyal Devlet
  • Gelir Dağılımı ve Yoksulluk
 • Mikro İktisat ve Uygulamaları

  • Firma ve Sektör Çalışmaları
  • Üretim
  • Verimlilik, Teknoloji ve İnovasyon
  • Sağlık Ekonomisi
  • Yaşlılık Ekonomisi
 • İktisatta Alternatif Yaklaşımlar

  • Davranışsal İktisat
  • Deneysel İktisat
  • Nöroiktisat
  • Kurumsal İktisat
  • İktisatta Çoğulculuk
  • Politik İktisat
 • Tarım, İklim ve Enerji Politikaları ile Uluslararası Ekonomik İlişkiler

  • Sürdürülebilirlik ve Büyüme Stratejileri
  • Tarım Sektörü ve Gıda Güvenliği
  • Enerji ve Enerji Arz Güvenliği
  • Savunma Sanayii, Askeri Harcamalar ve Teknolojik Gelişmeler
  • AB ve Türkiye İlişkileri