Loading...
by ejcon

Makale Çağrısı

İktisat ve Toplum Kongresi, akademisyenleri, araştırmacıları, lisansüstü öğrencileri, yöneticileri ve iş insanlarını, yaptıkları güncel araştırmaları sunmaya davet ediyor. Tüm başvurular, çift kör hakemli olarak çalışmanın orijinalliğine, niteliğine ve kongre konularıyla ilişkisine bağlı olarak değerlendirilecektir.

 

 

Kongre Başlıkları

 • Ekonomik Büyüme ve Kalkınma

  • Makro İktisadi Politikalar
  • Türkiye Ekonomisi ve Makroekonomik Dengeler
  • Kriz ve Ekonomik Büyüme
  • Kalkınma Politikaları Yeniden
 • Para Politikası ve Finansal Gelişmeler

  • Türkiye’de Enflasyon
  • Enflasyon ve Para Politikası
  • Heterodoks İktisat Politikaları
  • 21. Yüzyıl Merkez Bankacılığı
  • Uluslararası Parasal Sistem
  • Küresel Borç Sorunu

 • İstihdam

  • İş Gücü Piyasasındaki Gelişmeler
  • Göç Sorunu ve Yabancı Emek İstihdamı
  • Sığınmacı Sorunu ve Göç Politikaları
 • Kamu Ekonomisi

  • Kentleşme ve Yerel Yönetimleri
  • Toplumsal Cinsiyet Sorunsalı
  • Kamu Ekonomisi, Yerel Yönetimler ve Sosyal Devlet
  • Gelir Dağılımı ve Yoksulluk
 • Mikro İktisat ve Uygulamaları

  • Firma ve Sektör Çalışmaları
  • Üretim
  • Verimlilik, Teknoloji ve İnovasyon
  • Sağlık Ekonomisi
  • Yaşlılık Ekonomisi
 • İktisatta Alternatif Yaklaşımlar

  • Davranışsal İktisat
  • Deneysel İktisat
  • Nöroiktisat
  • Kurumsal İktisat
  • İktisatta Çoğulculuk
  • Politik İktisat
 • Tarım, İklim ve Enerji Politikaları ile Uluslararası Ekonomik İlişkiler

  • Sürdürülebilirlik ve Büyüme Stratejileri
  • Tarım Sektörü ve Gıda Güvenliği
  • Enerji ve Enerji Arz Güvenliği
  • Savunma Sanayii, Askeri Harcamalar ve Teknolojik Gelişmeler
  • AB ve Türkiye İlişkileri