Loading...
by ejcon

Özet için Rehber

Kurul tarafından incelenecek tüm özet başvuruları, kongre konularıyla ilişkisine bağlı olarak değerlendirilecektir.

Lütfen araştırmanızın özetini, aşağıda taslağını bulabileceğiniz formatta iletiniz. Özet kabul edildiğinde, yazar(lar) tam metinleriyle kayıt oluşturmalıdır ve yazarlardan biri kongrede sunumu gerçekleştirmelidir.